Namísto třetího ročníku však následovala pětiletá přestávka. V letech 1974 až 1977 se festivaly nekonaly. Hlavním důvodem byly administrativní potíže s úřady a určitá koncepční představa, že festivaly není (kvůli organizační náročnosti) nutné pořádat každoročně.