SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA PRO KAPELY

48. Festival trampských písní 2024

1. Soutěže se může účastnit hudební skupina s minimálním počtem tří členů.

2. Skupina, která má zájem o účast na festivalu nejprve vyplní online formulář na webu www.kftp.czZájem o soutěžní účast na festivalu“. Poté je jí odeslána přihlašovací tabulka, kterou musí skupina pečlivě vyplnit a odeslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 30. 4. 2024. Po přijetí přihlášky dojde ke kontrole povinných písní do roku 1950 (podrobně viz bod 3.) dramaturgií festivalu a jejímu odsouhlasení formou e-mailu (podrobně viz bod 4.). Festivalu se může zúčastnit maximálně 18 soutěžních skupin, a to především z technických a časových důvodů. Po dosažení kapacity přihlášek budou skupiny přihlášené nad tento limit vyrozuměny e-mailem.

3. Skupiny hrají v předkolech tři trampské písně s českým nebo slovenským textem. Minimálně jedna z těchto písní bude trampská píseň českého nebo slovenského autora (autorů) s prokazatelným vznikem do r. 1950, dále jen "povinná píseň". Ve finále hraje potom skupina další jiné tři trampské písně s českým nebo slovenským textem, z nichž opět minimálně jedna musí být „povinná píseň“.

4. Všechny písně je skupina povinna uvést v přihlašovací tabulce a dramaturgie posoudí, jestli splňují pravidla festivalu (především je za pomoci Archivu trampských písní posouzeno datování vzniku písně do roku 1950), a skupině písně odsouhlasí. Písně uvedené v přihlášce jsou závazné a skupina je při vystoupení nemůže změnit. Pokud je nutná změna, především z technických důvodů nebo náhlé indispozice, je nutné o tom neprodleně informovat dramaturgii festivalu, a to nejdéle před začátkem předkola, ve kterém má být píseň hrána. Při nedodržení odevzdaného playlistu a včasného nenahlášení změny dochází k vyřazení skupiny ze soutěže (tedy skupina nemůže postoupit do finále, případně nebude porotou ve finále hodnocena).

5. Přihlašovací tabulka slouží zároveň jako stage plan, proto jí prosíme vyplňujte velice pečlivě. Případné změny ve stage planu doplníme v pátek při představení skupin dramaturgii.

6. V pátek od 17.30 do 19.30 probíhá u informačního stánku představení skupin dramaturgii. Zde je také losováno herní pořadí skupin v sobotním I. a II. předkole. Kvůli případným problémům se zpožděním je dramaturg Pavel Branda k dispozici do 20. hodiny na telefonu +420 724 935 344.

7. Festival je zahájen v pátek ve 21 hodin zapálením ohně, u kterého mají možnost vystoupit hosté festivalu a přihlášené skupiny - v pořadí dle zaslání jejich elektronické přihlášky, do maximálního počtu deseti skupin včetně hostů festivalu. Představit se u tohoto ohně je pro kamarády ctí a účast je dobrovolná, skupina nemusí vystupovat v kompletním složení. Program je uváděn konferenciérem a je zajištěno ozvučení. Zájem skupiny o účast je nutné projevit v přihlašovací tabulce. Dramaturgie následně oznámí skupině pořadí vystoupení u ohně, případně naplnění limitu programu. Skupina se uvede třemi písněmi (v případě potřeby může být požádána konferenciérem o zahrání čtvrté písně), které mohou, ale nemusí být totožné s připravenými písněmi pro sobotní soutěž. Po ukončení oficiálního organizovaného dění se u ohně nabízí volný prostor pro muzikanty, kteří mají zájem veřejně zahrát, a na které se třeba nedostalo v konferované části.

8. Sobotní soutěž se skládá ze dvou předkol, ze kterých vybere porota do večerního finále osm nejlepších skupin. Další dvě skupiny do finále (z každého předkola jednu skupinu) vyberou diváci svým hlasováním. Diváci hlasují hlasovacím lístkem vždy po ukončení I. a II. předkola. Pokud se porota a diváci shodnou na stejných dvou skupinách, do finále postupuje osm skupin.

9. Ve večerním finále diváci hlasují o cenu diváka finálovým hlasovacím lístkem. Skupina nemusí být účastníkem finále. Volit lze jakoukoliv skupinu, která hrála v předkolech.

10. Pořadí skupin vystupujících ve finále bude vylosováno zástupci skupin po skončení II. předkola, kdy porota vyhlásí postupující skupiny do finále. Pokud nebude zástupce skupiny po skončení II. předkola k dispozici, vylosuje za skupinu jeden z porotců. Pořadí hrajících skupin je poté doplněno na vývěsce u Nory a skupiny jej musí respektovat, pokud se s dramaturgem nedohodnou jinak.

11. Porota hodnotí celkové hudební výkony skupin a sestaví pořadí finálových kapel. Zároveň vyhodnotí i individuální výkony - nejlepšího zpěváka/zpěvačku, instrumentalistu/instrumentalistku, nejhezčí tři písně z vlastní tvorby (viz následující bod č. 12) a nejlépe zahranou „povinnou“ píseň.

12. Pro zařazení písně z vlastní tvorby do hodnocení poroty o nejhezčí píseň z vlastní tvorby je nutné zaslat text s akordy, autory písně a nepovinně notový zápis. V případě nedodání alespoň textu s akordy a autory nebude píseň v této kategorii hodnocena a bude brána jen jako jedna ze soutěžních písní. Do této kategorie může skupina přihlásit max. čtyři písně (dvě do předkola a dvě do finále).

13. Vítězná skupina zahraje po vyhlášení výsledků na podiu tři písně plus případný přídavek.

14. Vítězné skupině bude předána putovní placka s vypáleným názvem. Tuto placku je povinna skupina za rok vrátit pořadatelům v pátek při představení skupin dramaturgii, nebo v případě neúčasti ji zaslat 14 dnů před festivalem pořadatelům.

15. V historii festivalu bylo a je zvykem, že vítězná skupina měla a má tu čest zahrát poslední písně festivalu, a to v neděli od deseti hodin při spouštění festivalové vlajky. Pokud vítězná skupina nebude moci nebo chtít vystoupit, oznámí toto po vyhlášení výsledků finále dramaturgii festivalu.

OSTATNÍ PRAVIDLA:

16. Z důvodu nenarušování celé akce žádají pořadatelé všechny účastníky o vypnutí mobilních telefonů.

17. Každý účastník festivalu má možnost své připomínky, kritiku a návrhy zapsat do knihy přání a stížností, která je k dispozici účastníkům v infostánku.

18. Prodej písniček, sborníčků a ostatních předmětů souvisejících s trampskou a tábornickou tématikou bude umožněn po domluvě s pořadateli a je v tomto případě počítáno s věcným sponzorským darem (do tomboly či jako cena pro finálové hudební skupiny).

19. Kapelám je umožněno během vystoupení prezentovat svá nově vydaná CD a po vystoupení je i prodávat.

20. Celá akce probíhá ve volné přírodě uprostřed lesů, a proto je zakázáno kouření mimo vyznačená stanoviště k tomu určená.

21. Z důvodu možného narušení hudební produkce a případného konfliktu prosíme zanechte spíše své psí mazlíčky doma. Pokud nemáte na vybranou a své čtyřnohé přátele berete s sebou, mějte je vždy na vodítku a s náhubkem.

22. Všichni účastníci se zavazují při konání festivalu dodržovat v dané době platná epidemiologická opatření.

Festival trampských písní a sociální sítě:

Fb stránka: www.facebook.com/Festivaltrampskychpisni/

Fb skupina: www.facebook.com/groups/311658520905

Instagram: @festivaltrampskychpisni

Předem děkujeme za like i zaslání fotografií, videí, vlastně čehokoliv z FTP na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KFTP, z.s.