SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA Festivalu trampských písní:

 1. 1.Soutěže se může účastnit hudební skupina s minimálním počtem 3 členů a to soutěžně nebo mimo soutěž. Pokud má skupina pouze dva členy a chuť se zúčastnit, stojí za pokus spojit se s dramaturgií. Většinou se podaří doplnit třetího člena.
 2. 2.Kapela se musí na festival přihlásit přes http://www.kftp.cznebo vyplněním závazné přihlášky a poslat ji v emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 30. 4. 2022. Po přihlášení dojde ke kontrole trampských písní do roku 1950 dramaturgií festivalu a jejímu odsouhlasení formou e-mailu.
 3. 3.Skupiny hrají v předkolech 4 písně (první z nich je nesoutěžní pro nastavení zvukaře), další tři jsou soutěžní.
 4. 4.V soutěži se hrají 3 trampské písně s českým nebo slovenským textem, z nichž jedna povinná, která byla složena do r. 1950, dle vlastního výběru. Písně mohou být v různé kombinaci, jako např. jedna do r. 1950, jedna do r. 1970 a jedna moderní trampská nebo jedna do roku 1950 a dvě moderní trampské nebo všechny tři do roku 1950 atd.
 5. 5.Ve finále se hrají 3 soutěžní trampské písně s českým nebo slovenským textem. Postupující skupina do finále musí pozměnit své soutěžní písně za dodržení předpokladu, že jedna z nich bude složena do r. 1950.
 6. 6.Skupina, která nezahraje v předkole „povinnou“ píseň podle bodu 4., nemůže postoupit do finále.
 7. 7.Skupina, která nezahraje ve finále „povinnou“ píseň podle bodu 5., nebude porotou hodnocena.
 8. 8.V pátek od 17.30 do 19.30 hod. probíhá u informačního stánku prezentace skupin. Pro případné problémy se zpožděním je k dispozici do 20 hodin tel. 724 935 344. U pátečního ohně hrají skupiny v pořadí dle jejich přihlášení. Počet hraných písní bude stanoven dle počtu přihlášených skupin, nemusí být totožné s připravenými písněmi pro soutěž. Představit se u tohoto ohně je pro kamarády ctí, ale účast je dobrovolná. Skupina nemusí vystupovat v kompletním složení.
 9. 9.Hrací pořadí skupin do sobotního I. a II. předkola bude losováno zástupci skupin při prezentaci v pátek u informačního stánku v čase 17.30–19.30.
 10. 10.Soutěž se skládá ze dvou předkol, ze kterých vybere porota do večerního finále osm nejlepších skupin. Další dvě skupiny do finále (z každého předkola 1 skupinu) vyberou diváci svým hlasováním. Diváci hlasují hlasovacím lístkem vždy po ukončení I. a II. předkola. Pokud se porota a diváci shodnou na stejných dvou skupinách, do finále postupuje osm skupin.
 11. 11.Ve večerním finále diváci hlasují o cenu diváka finálovým hlasovacím lístkem. Skupina nemusí být účastníkem finále, ale volit lze i skupinu, která hrála v předkolech.
 12. 12.Hrací pořadí skupin ve finále bude vylosováno zástupci skupin ihned po skončení II. předkola, kdy budou vyhlášeny postupující skupiny do finále.
 13. 13.Po skončení jednotlivých předkol a finále mají zástupci skupin možnost konzultovat své výkony se členy poroty.
 14. 14.Porota hodnotí celkové hudební výkony skupin a sestaví pořadí finálových kapel. Zároveň vyhodnotí i individuální výkony - nejlepšího zpěváka/zpěvačku, hudebníka, nejhezčí píseň z vlastní tvorby skupin a nejlépe zahrané písně do r.1950.
 15. 15.Vítězné skupiny z finále zahrají po vyhlášení výsledků na podiu přídavky takto: skupina na 2. a 3. místě – minimálně dvě písně, skupina na 1. místě – tři písně plus případný přídavek.
 16. 16.Vítězné skupině bude předána putovní placka s vypáleným názvem. Tuto placku je povinna skupina za rok vrátit pořadatelům v pátek u prezentace nebo v případě neúčasti ji zaslat 14dnů před festivalem pořadatelům.
 17. 17.Vítězná skupina se důstojně rozloučí s festivalem v neděli v 10 hodin dopoledne na ubytovacím prostoru u příležitosti spuštění festivalové vlajky.

NESOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

 1. 18.Festivalu se může zúčastnit skupina, která se řádně přihlásí a výslovně uvede, že nechce soutěžit. Takto přihlášené skupiny vystoupí v samostatném bloku nebo podle pokynů pořadatelů za stejných technických podmínek jako skupiny soutěžní. Ve svém vystoupení zahrají 1+3 trampské české nebo slovenské písně vlastní nebo převzaté tvorby. Nesoutěžní skupiny mohou vystoupit u pátečního ohně pouze v případě volné časové kapacity po domluvě s pořadateli.
 2. 19.Nesoutěžní skupiny nejsou hodnoceny porotou. Hodnotí je však diváci, stejně jako skupiny soutěžní. Jedna diváky nejlépe hodnocená skupina (s nejvyšším počtem hlasů) má právo vystoupit v úvodu finálové části večera za stejných podmínek jako skupiny soutěžní. Ani tento výkon nebude hodnocen a skupina bude pouze vedena a prezentována jako nesoutěžní vítěz diváků.
 3. 20.Nesoutěžní skupiny budou do programu festivalu zařazovány podle pořadí došlých přihlášek, avšak pouze do plné časové kapacity festivalu v pořadí za skupinami soutěžními. Bude-li kapacita festivalu naplněna skupinami soutěžními, bude nesoutěžní kategorie pro daný ročník zrušena a přihlášené nesoutěžní skupiny vyrozuměny.

OSTATNÍ PRAVIDLA:

 1. 21.Skupina je povinna potvrdit na zvláštním formuláři souhlas s použitím osobních údajů podle MV-92135-1/OBP-2017, souhlas s pořizováním fotografií a nahrávek dle GDPR vychází ze zákona č. 89/2012 Sb.
 2. 22.Z důvodu nenarušování celé akce žádají pořadatelé všechny účastníky o vypnutí mobilních telefonů.
 3. 23.Každý účastník festivalu má možnost své připomínky, kritiku a návrhy zapsat do knihy přání a stížností, která je k dispozici účastníkům.
 4. 24.Prodej písniček, sborníčků a ostatních předmětů souvisejících s trampskou a tábornickou tématikou bude umožněn po domluvě s pořadateli a je v tomto případě počítáno se sponzorským darem do tomboly festivalu.
 5. 25.Kapelám je umožněno během vystoupení prezentovat nově vydaná CD a po vystoupení je i prodávat.
 6. 26.Celá akce probíhá ve volné přírodě uprostřed lesů, a proto je zakázáno kouření mimo vyznačená stanoviště k tomu určená.
 7. 27.Z důvodu možného narušení hudební produkce a případného konfliktu nejsou psi na festivalu vítáni.
 8. 28.Všichni účastníci se zavazují při konání festivalu dodržovat v dané době platná epidemiologická opatření.

FTP A SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

Festival trampských písní na Facebooku: http://www.facebook.com/Festivaltrampskychpisni/

Předem děkujeme za like i zaslání fotografií, videí, vlastně čehokoliv z FTP!

 

KFTP, z.s., http://www.kftp.cz