Trampské výstavy

Obětavě využívá Fred sebemenší možnost k prezentaci sbírek Trampského muzea. Jedna však z těch velkých akcí byl 19. potlach slovenskočeských trampů v Lopašově. Hned pak odvážel expozici do Skaličky na Moravě, kde se následně konal 20. Festival trampské písně. I tady měli možnost zájemci z řad kamarádů a veřejnosti shlédnout putovní sbírku, se kterou má Fred nemalou práci.  Obě výstavy navštívilo velké množství kamarádů. Počet bude mít Fred ve své statistice a jistě výsledky zveřejní. Udělala jsem počet fotek z Lopašova a také s doplněním snímků kamaráda Járy Palce sestavila hudební fotoprezentaci.

Přibližně ve stejnou dobu, kdy probíhala výstava Trampských řezbářů u nás v kempu pod Templštýnem, uspořádali kamarádi na Slovensku Výstavu trampské tvořivosti. Tedy nejen řezbářské.

Informaci a fotografie nám poskytla kamarádka Froschka z TO Biely tesák z Trnavy.

Ukázku z výstavy prezentujeme malou videoprezentací.

 

 

Číča TRAMUZ

1. - 3. června 2012 se konala již 42. výstava Klubu trampských řezbářů v kempu pod Teplštýnem.

Ukázky prací  zručných kamarádů: