Kamarádky a kamarádi, po těžké nemoci nás opustil kamarád, který vykonal mnoho práce nejen na Archivu trampských písní. Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.

Krokodýle, je nám to líto, díky za všechno a podravuj kamarády tam nahoře u věčného ohně.

Poslední AHOJ!

 

Krokodyl