1. - 3. června 2012 se konala již 42. výstava Klubu trampských řezbářů v kempu pod Teplštýnem.

Ukázky prací  zručných kamarádů: